www.cardetect.cz
CarAukce

Objednávka overenia pôvodu vozidla pre zmluvných zákazníkov

 

Vykonávateľ:

Objednávateľ:

Car Detect, spol. s r. o. Home Credit Slovakia, a.s.
Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1 Teplická 7434/147
IČ: 255 22 922, DIČ: CZ 255 22 922 921 22 Piešťany
E-mail: hc@cardetect.cz Obchodný manažer HC *
web: www.cardetect.cz/sk
ID 
tel: +420 724 344 581 Platba  HC – fakturácia
Email dealera 
učet: SK39 7500 0000 0040 2050 3359 
VS: posledních 6 znaků VIN
 

Záväzne u vás objednávam previerku vozidla: *

Dokladová Prověrka
71.39€ vc. DPH
(59€ bez DPH)
Fyzická+Dokladová Prověrka
106.48€ vc. DPH
(88€ bez DPH)
Výška úveru na vozidlo od 2.500€ do 20.000€ Výška úveru na vozidlo od 20.001€ a viac
 
 

Údaje o vozidle:

Výrobná značka *   Typ vozidla *
 
VIN - číslo karosérie 17 miestne *   Registračná značka - ŠPZ   Farba - slovom
   
Rok výroby   Dovoz zo zeme     Dátum dovozu   Cena vozidla
       
Číslo OEV/TP   
 
 

Umiestnenie vozidla v čase previerky:

Adresa
Město *
PSČ
Kontaktná osoba *
Telefón *
 

Prílohy objednávky:

Kópia pôvodného TP *   Servisná knížka
 
 
Iné prílohy:  
Poznámka:  
Včasným potvrdením tejto objednávky vzniká záväzok vykonávateľa previesť nestranne kontrolu vyššie špecifikovaného vozidla a vydať o tom kontrolné osvedčenie a záväzok objednávateľa zaplatiť mu za to odplatu. Takto vzniknutý záväzkový právny vzťah sa v zmysle ustanovenia § 273 odst. 1 obchodného zákonníka riadi obchodnými podmienkami, na ich znení sa objednávateľ a vykonávateľ kontroly zhodli v zmluve o obchodnej spolupráci pri prevedení kontrolnej činnosti na ojazdených motorových vozidlách. Osoba, ktorá vyplnila objednávku, súčasne svojim podpisom na tejto objednávke potvrdzuje a súhlasí s tým, aby spoločnosť Car Detect, s.r.o. (alebo jej zahraničný partneri) zapracovala údaje uvedené v tejto objednávke do informačného systému a tento informačný systém prevádzkovala výhradne pre svoju potrebu v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Spoločnosť Car Detect, s.r.o. v plnej miere ručí za bezpečnosť údajov v informačnom systéme v zmysle uvedeného zákona.
Car Detect © 2001 - 2024 | realizace 3Nicom