www.cardetect.cz
CarAukce

Proč prověřovat

Koupit kvalitní ojetý vůz není vůbec jednoduchá záležitost. Na kupujícího čeká spousta nástrah, hlavně ve formě rádoby výhodných nabídek. Často se setkáváme s odvysílanými televizními reportážemi a také s články  v tisku na téma „Rizika při koupi ojetých vozidel“. Důkladné prověření ojetého vozidla ještě před jeho koupí, by mělo patřit mezi základní úkony, které by si  měl každý zájemce rozhodně  udělat ještě před tím, než vozidlo zaplatí.  Rizika nejasného právního původu vozidla, nelegálně předělaných vozidel, stočeného tachometru, omlazeného vozidla je při koupi ojetého vozu stále velmi vysoká. Je proto nezbytné důkladně zkontrolovat nejen technický stav daného vozu a jeho doklady ale taky zejména :

Prověřit vozidlo v zemi  původu

Důvod?   že odcizené vozidla v ČR nebo v zahraničí jsou legalizována na základě zfalšovaných dokladů  

        Co se stane, pokud si koupíte právně závadné vozidlo?

 • při šetření policií je původ vozidla jednoznačně identifikován a vozidlo je vráceno původnímu majiteli

        Prověříme a jednoznačně vyloučíme výše popsané riziko :

 • Kontrolou zda bylo vozidlo skutečně v deklarované zemi registrováno
 • Kontrolou zda bylo řádné odhlášení z registru dané  země
 • Kontrolou zda není v zemi dovozu vozidlo vyřazeno z provozu jako „ totální havárie“
 • Kontrolou zda vozidlo není evidováno v dané zemi jako odcizené

Prověřit vozidlo fyzicky

Důvod?   že odcizené vozidla v ČR nebo zahraničí  jsou legalizována  pomocí originálních dokladů a identifikačních znaků z havarovaných  vozidel. Existenci těchto rizik nám nepřímo potvrzují inzeráty typu „ Prodám technický průkaz na  ….“

       Co se stane, pokud si koupíte právně závadné vozidlo?

 • při šetření policií je původ vozidla jednoznačně identifikován a vozidlo je vráceno původnímu majiteli
 • vozidlo je zadrženo policií a jeho původ a originalita je předmětem šetření

        Prověříme a jednoznačně vyloučíme výše popsané riziko:

 • Kontrolou a vyhodnocení m VIN a výrobních štítků
 • Kontrolou originality hlavních komponentů vozidla
 • Kontrolou a vyhodnocením všech dostupných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemným porovnáním dle dat jednotlivých výrobců
 • Kontrolou a vyhodnocením výrobního čísla motoru (v případě dostupnosti)
 • Kontrolou a vyhodnocením skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • Kontrolou a analýzou vrstvy laku, vyhodnocení míry poškození a způsobu opravy karoserie vozidla
 • Porovnáním a zjištění skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP (v případě, že TP bylo při kontrole předloženo)
 • Kontrolou, zda údaje uvedené v dokladech k vozidlu  odpovídají údajům na vozidle

Prověřit vozidlo v databázích Policie ČR a SR , zda není hlášeno jako odcizené

Důvod?   chcete být přeci jediným majitelem vozidla

Prověřit vozidlo v databázi leasingových společností, zda není k vozidlu aktivní leasingová nebo úvěrová smlouva

Dúvod?   běžně se na trhu nabízejí vozidla k prodeji, která jsou v majetku leasingových společností

Prověření skutečného roku výroby vozidla

Důvod?   cena vozidla vozidla je přímo úměrná skutečnému datumu výroby

Prověření skutečného stavu tachometru

Dúvod?   nejrozšířenější podvodem při prodeji ojetého vozidla je stočení tachometru

Prověření servisní historie, záznamů o poškození

Důvod?   vozidlo odepsané po totální havárii není bezpečné a  i jeho cena neodpovídá 

 

 NERISKUJTE PŘI KOUPI VOZIDLA :

Může se Vám  snadno přihodit, že si koupíte vozidlo, které neodpovídá prodejní ceně  (stočené kilometry, omlazené vozidla,  hlašené pojistné události apod) a nebo s ním pojedetet do zahraničí  a na hranicích zjistíte, že ve skutečnosti nejste jeho jediným majitelem, což se může například stát i při kontrole na STK. Ve většině takových případů přijdete o auto i o peníze. Hlavním důvodem proč prověřovat původ vozidla je minimalizace rizika takových problémů.

 

 UKÁZKY PADĚLKU :

Padělané identifikační znaky se od originálů někdy liší jen v detailech, které dokáže odhalit jen odborník vybavený speciálními detekčními přístroji.

 

štítek - klikněte pro detail

klikněte na obrázek pro detail
VIN - klikněte pro detail

sklo - klikněte pro detail

VIN karoserie - klikněte pro detail

Car Detect © 2001 - 2024 | realizace 3Nicom