www.cardetect.cz
CarAukce

Vyhodnocení prověrek

Výsledkem každé prověrky je odborný certifikát, kterým společnost Car Detect potvrzuje u daného vozidla skutečnosti, které byly při prověření zjištěny. Pro jednoznačnost je výsledek prověrky vyjádřen známkou 1 nebo 5. 

Známka   1 - vozidlo vykazuje právní způsobilost

Původ vozidla je prokazatelný, vozidlo nepochází z trestné činnosti, při fyzické expertíze nebyly zjištěny zásadní změny v identifikačních znacích umístěných přímo na vozidle.

Známka   5 - vozidlo nevykazuje právní způsobilost

Při dokladové prověrce původu vozidla byly zjištěny zásadní nedostatky, nebo u fyzické expertízy byly zjištěny zásadní zásahy do karoserie a identifikačních znaků vozidla. 

Na všechna vozidla, která jsou prověřena s výsledkem označeným 1, poskytujeme záruku ve výši časové ceny vozidla. Záruka u jednotlivých typů prověrek se vztahuje na úkony definované v podrobném popisu prověrky. Okamžikem rozhodným pro stanovení časové ceny vozidla je datum zabavení vozidla a její výplata bude provedena po předložení pravomocného rozhodnutí o nenávratném zabavení vozidla. Odborný certifikát není zárukou, že vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo v zahraničí.

Provádění všech prověrek  se řídí všeobecnými podmínkami pro nesmluvní zákazníky, v případě smluvních zákazníků se řídí ujednáním ve smlouvě o kontrolní činnosti.

Car Detect © 2001 - 2024 | realizace 3Nicom