www.cardetect.cz
CarAukce

Typy prověrek

 

 

PROVĚRKA  „A“  (Prověření historie vozidla)

Rozsah a způsob provedení :

On-line zjištění informací o  vybraném vozidle, zejména záznam stavu tachometru, ověření roku výroby a dalších  informací, jež jsou na základě zadaného VIN známy :  (u každého vozidla je rozsah informací odlišný - záleží, jaké máme k zadanému VIN k dispozici údaje )

 • Kontrola  základních údajů o vozidle a jejich dekódování dle VIN (tovární značka, model, typ karoserie , druh vozidla, palivo, výkon, objem, případně další údaje dle dostupnosti výrobce)
 • Kontrola  záznamů stavu tachometru  (přehled vývoje stavu tachometru v čase na základě dostupných dat našich partnerů)
 • Kontrola odcizených vozidel
 • Kontrola leasingu/úvěru, zástavy
 • Kontrola, ověření skutečného roku výroby (případně i měsíce výroby vozidla)
 • Kontrola servisní historie (zjištěné  záznamy našich partnerů)
 • Zjištěné záznamy o poškození vozu (zjištěné záznamy našich partnerů)
 • Přesná výbava vozidla  (detailní údaje o výbavě vozidla i příplatkové při uvedení do provozu)
 • Kontrola  inzerce, prověříme zda vozidlo bylo v minulosti inzerováno či fotografováno,  lze prohlédnout detaily inzerátů
 • Technický popis vozidla (podrobné technické parametry daného vozidla) 
 • Kontrola zabezpečení vozidla
 • Kontrola, zda nebylo vozidlo provozováno jako taxislužba
 • Kontrola svolávacích akcí k zadanému VIN vozidla
 • Vystavení Certifikátu vozidla včetně přílohy Výpisu k vozidlu

PROVĚRKA  „G“  (Prověření VIN vozidla)

Rozsah a způsob provedení:

On-line zjištění informací o  vybraném vozidle

 • Kontrola údajů o vozidle a jejich dekódování dle VIN (tovární značka, model, typ karoserie , druh vozidla, palivo, výkon, objem, případně další údaje dle dostupnosti výrobce)
 • Kontrola nepovolených znaků ve VIN
 • Ověření kontrolní číslice u vozidel v jejichž VIN se kontrolní číslice vyskytuje
 • Prověření vozidla v registru odcizených vozidel Policie ČR, SR, a až dalších 10 zemích
 • Prověření vozidla v majetku vybraných leasingových společností, nebo zda tyto společnosti evidují toto vozidlo jako předmět věcného zajištění úvěru. ( Leasingové společnosti, u nichž ověření proběhlo, budou jmenovitě uvedeny v  Certifikátu vozidla)
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi

 

 

PROVĚRKA  „K“  (Fyzická prověrka vozidla nedestruktivní metodou)

Rozsah a způsob provedení:

 • Prověření vozidla v systému CarDET
 • Rozbor VIN čísla karoserie
 • Prověření vozidla v registru odcizených  vozidel (dle dostupnosti až v 12 zemích)
 • Kontrola a vyhodnocení  VIN a výrobních štítků
 • Kontrola originality hlavních komponentů vozidla (v případě dostupnosti motor, převodovka, zasklení, interier apod.)
 • Kontrola a vyhodnocení všech dostupných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání dle dat jednotlivých výrobců
 • Kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru (v případě dostupnosti)
 • Kontrola a vyhodnocení skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • Kontrola a analýza vrstvy laku, vyhodnocení míry poškození a způsob opravy karoserie vozidla
 • Porovnání a zjištění skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP (v případě, že TP bylo při kontrole předloženo)
 • Fotodokumentace vozidla (na vyžádání)
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi

 

 

PROVĚRKA  „L“   (Dokladová prověrka vozidla)

Rozsah a způsob provedení :

 • Prověření vozidla v systému CarDET
 • Rozbor VIN čísla karoserie
 • Prověření vozidla v registru odcizených  vozidel (dle dostupnosti až v 12 zemích)
 • Prověření vozidla v zahraničí (dle zadané země) včetně odhlášky vozidla a údajů o totálních škodách (pokud byly evidovány)
 • V případě, že vozidlo již není možné v konkrétní zemi dohledat z důvodu stáří nebo odstranění z evidence, bude se  provádět prověrka ještě v systému evropského pátrání
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi

 

 

PROVĚRKA  „S“   (Fyzická identifikace vozidla nedestruktivní metodou)

Prověrka vhodná zejména v případě, kdy vozidlo na kontrole STK dostane  hodnocení : Vážná závada v identifikaci  VIN  (nečitelná ražba ). Car Detect spol. s r.o. provede tzv. bezpečnou identifikaci, vystaví Certifikát vozidla který akceptují Dopravní úřady a na jehož základě je vystaveno rozhodnutí o vyznačení VIN náhradní technologií.

Rozsah a způsob provedení :

 • Prověření vozidla v systému CarDET
 • Rozbor VIN čísla karoserie
 • Prověření vozidla v registru odcizených  vozidel (dle dostupnosti až v 12 zemích)
 • Kontrola a vyhodnocení  VIN a výrobních štítků
 • Kontrola originality hlavních komponentů vozidla (v případě dostupnosti motor, převodovka, zasklení, interier apod.)
 • Kontrola a vyhodnocení všech dostupných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání dle dat jednotlivých výrobců
 • Kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru (v případě dostupnosti)
 • Kontrola a vyhodnocení  skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • Porovnání a zjištění skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP
 • Porovnání všech zjištěných skutečností při identifikaci s tzv. data kartou výrobce vozidla
 • Vyhodnocení  shodnosti prověřovaného vozidla s doklady (TP,OTP)
 • Vyhodnocení zjištěných skutečností  identity vozidla
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi včetně doporučení (nedoporučení) vyznačení VIN náhradní technologií

 

PROVĚRKA  "E"     (Exekuce / Insolvence)

 • On-line ověření, zda fyzická nebo právnická osoba,  není vedena v registru exekucí nebo insolvencí a v jakém rozsahu.
 • Dotazy jsou pokládány do Centrální evidence exekucí ČR a Insolvenčního rejstříku.

 

Car Detect © 2001 - 2024 | realizace 3Nicom