prověrka S

fyzická expertíza vozidla (vhodné při pochybnosti STK u kontroly identifikace vozidla)

rozsah a způsob provedení

  • prověření vozidla v systému Car-Det
  • rozbor čísla karosérie VIN
  • fyzická prohlídka vozidla (Kontrola a vyhodnocení viditelných ID znaků vozidla, jejich porovnání s tzv. data kartou výrobce vozidla, kontrola a vyhodnocení skrytých ID znaků vozidla. Kontroly prováděny nedestruktivními metodami)
  • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
  • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP
  • potvrzení shodnosti prověřovaného vozidla s platnými doklady (TP, OTP)

objednat prověrku