prověrka L

dokladová prověrka vozidla v ČR a zahraničí

rozsah a způsob provedení

  • prověření vozidla v systému Car-Det
  • prověření vozidla v zahraničí včetně odhlášky v zahraničí a údajů o totálních škodách (pokud jsou evidovány)
  • v případě, že vozidlo již není možné dohledat z důvodu stáří nebo odstranění z evidence, bude se kromě dané země provádět prověrka ještě v systému evropského pátrání a odpověď bude formulována v tomto duchu
  • rozbor čísla karosérie VIN

objednat prověrku