prověrka K

prověření vozidla v databázi odcizených vozidel PČR s fyzickou expertízou vozidla

rozsah a způsob provedení

  • prověření vozidla v systému Car-Det v rámci České republiky
  • rozbor čísla karosérie VIN
  • fyzická prohlídka vozidla
  • kontrola a vyhodnocení výrobních štítků
  • kontrola a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání podle identifikačních katalogů jednotlivých výrobců
  • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
  • kontrola a vyhodnocení dostupných skrytých identifikačních znaků na vozidle
  • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všech identifikačních znaků a jejich vyhodnocení
  • analýza vrstvy laku, kterou lze odhalit, zda bylo vozidlo dříve havarováno a určit míru poškození
  • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP

objednat prověrku