Prověrka G

certifikát identity vozidla

rozsah a způsob provedení

  • rozbor čísla karosérie VIN - dekódování údajů o vozidle z čísla karoserie VIN  na základě informací zveřejňovaných výrobcem
  • kontrola nepovolených znaků ve VIN
  • ověření kontrolní číslice – check digit u typů vozidel, v jejichž VIN se kontrolní číslice vyskytuje
  • prověření vozidla v systému Car-Det  CZ
  • prověření, zda je vozidlo v majetku vybraných leasingových společností, nebo zda tyto společnosti evidují toto vozidlo jako předmět věcného zajištění úvěru. Toto prověření se provádí na základě informací, které tyto společnosti zveřejňují. Leasingové společnosti, u nichž prověření proběhlo, budou jmenovitě uvedeny v Certifikátu identity vozidla. rozbor čísla karosérie VIN

objednat prověrku