trh s ojetými vozidly

Makroekonomický rámec


Meziročně pokleslo tempo růstu HDP (z 2,7 % v roce 2010 na 1,7 % v roce 2011). Hlavní příčina nepříznivého vývoje české ekonomiky spočívala ve vnitřním prostředí, neboť plných sedm desetin HDP v reálném i nominálním vyjádření tvoří výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládního sektoru, které v každém čtvrtletí reálně klesaly. Jediným růstovým impulsem se tak stal v roce 2011 zahraniční obchod, kde dále rostla váha silničních vozidel na celkovém exportu z ČR. Bylo jich vyvezeno za téměř půl bilionu korun (461 mld. korun). Míra inflace se mírně oproti roku 2010 zvýšila na celkových 1,9 %. Naproti tomu nezaměstnanost v roce 2011 poklesla z 9,7 % v lednu na 8,6 % v prosinci.

Stav na automobilovém trhu v roce 2011


Nová vozidla


V roce 2011 bylo v ČR zaregistrováno 173 282 osobních vozidel a 13 269 lehkých užitkových vozidel. Nejvíce prodávanými byly vozidla značky Škoda (53 050 ks), následované značkami VW (14 921), Ford (14 447), Renault (12 370), Hyundai (12 086) a dalšími. Téměř 58 % vozidel bylo prodáno ve verzi paliva benzin, a necelých 40 % bylo prodáno ve verzi nafta. Alternativní pohony, jako CNG, LPG, se na prodejích podílely 0,5 %.

Ojetá vozidla


V roce 2011 bylo v rámci první registrace v ČR zaregistrováno 138 993 ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel. Je to o více než 3 % více než v roce 2010. Nejvíce se dovážely vozidla značky Škoda (20 557), Ford (18 049) a Volkswagen (14 938). Převažovala registrace vozidel ve stáří 5-10 let a to z 36%, následovaná vozidly v délce stáří 10-15 let (30 %). Vozidel s první registrací a stářím do 3 let bylo pouze 10 %.

Vliv dovozů na vozový park v ČR


Jak uvádí studie Ředitelství silnic a dálnic z roku 2010, tak průměrné stáří vozidel skutečně pohybujících se po silnicích v ČR je 7,5 roku. Celkový průměr stáří osobních vozidel je 8,5 roku, lehkých nákladních vozů 5,5 roku. Pokud bychom tyto hodnoty srovnaly se statickou evidencí vozového parku dle Registru vozidel, tak tato evidence uvádí průměrné stáří vozidel zhruba dvojnásobné oproti dynamické evidenci. Velké množství aut s rokem výroby 1985 a dřívějším je sice zaregistrovaných, ale nejezdí vůbec nebo jen minimálně. V centrálním registru však tvoří celých 10 % vozového parku, zatímco v dynamické skladbě vozového parku pouze 0,9 %. Můžeme tedy konstatovat, že dovozy ojetých vozidel (zejména jejich stáří) mají vliv na aktuální stav vozového parku (stáří, hladina emisí apod.) spíše negativní a dovozy nepřispívají ke zkvalitňování stavu aktivně provozovaného vozového parku.
Zdroj: vlastní zpracování s využitím údajů z Českého statistického úřadu a Studie Ředitelství silnic a dálnic z roku 2010

KRIMINALITA


Z níže uvedené tabulky vyplývá, že kriminalita v oblasti motorových vozidel je neustále vysoká. Celková objasněnost této kriminality v roce 2011 je necelých 12 %. Poněkud vyšší je objasněnost v případě krádeží motorových vozidel, necelých 20%. Pořád se ale jedná se o velmi výnosný obchod, který zahrnuje nejen prodej odcizených vozů, ale i jejich dílů a dokladů. Jen stěží lze předpokládat, že dojde k jeho výraznému poklesu. Část odcizených vozidel opouští naše území (zhruba kolem 25 %), dalších 25 % je rozebráno na náhradní díly a zbývajících 50 % je po provedení změny identity opětovně legalizována v prodejní síti ojetých vozidel. U dovezených ojetých vozidel, ale nejen u nich, bývají často zfalšované doklady nebo bývají provedeny fyzické zásahy do identifikačních znaků a to vše za účelem zakrytí původní identity vozidla. V ČR je podle odborníků registrováno přibližně 400 tisíc takto závadných vozidel a obchod s odcizenými vozidly patří stále mezi nejvýnosnější druhy kriminality. Proto je důležité ojeté vozidlo při nákupu prověřit velmi důkladně. Doporučujeme nechat provést fyzickou prohlídku odborníkem specializované firmy a zároveň v případě dovezeného vozu ze zahraničí provést i tzv. dokladovou prověrku vozidla. Zabráníte tak případné finanční ztrátě a ušetříte mnoho času při případném řešení problémů se závadným vozidlem.