prověrka M

dokladová prověrka vozidla v ČR a zahraničí s fyzickou expertízou vozidla

rozsah a způsob provedení

 • prověření vozidla v systému Car-Det
 • prověření vozidla v zahraničí včetně odhlášky v zahraničí a údajů o totálních škodách (pokud jsou evidovány)
 • v případě, že vozidlo již není možné dohledat z důvodu stáří nebo odstranění z evidence, bude se kromě dané země provádět prověrka ještě v systému evropského pátrání a odpověď bude formulována v tomto duchu
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prohlídka vozidla
 • kontrola a vyhodnocení výrobních štítků
 • kontrola a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání podle identifikačních katalogů jednotlivých výrobců
 • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
 • kontrola a vyhodnocení dostupných skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všech identifikačních znaků a jejich vyhodnocení
 • analýza vrstvy laku, kterou lze odhalit, zda bylo vozidlo dříve havarováno a určit míru poškození
 • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP

objednat prověrku