ochrana osobních údajů

Firma Car Detect, spol. s r.o., jako provozovatel serveru www.cardetect.cz, se zavazuje k níže uvedenému.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.

Údaje, které zadáváte při registraci

Jako zákazník musíte při objednávce služeb uvést údaje uvedené v objednávce. Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako objednávajícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za provedenou službu, za účelem správného ověření vozidla a ke komunikaci s Vámi.

Údaje o vaší činnosti

Údaje o Vašich objednávkách (jsou nutné pro zajištění dodávek služby, vyřizování reklamací a podobně), prověřování VIN a certifikátů jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké je naše stanovisko k poskytování vašich osobních údajů jiným společnostem?

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Shrnutí

Společnost Car Detect, spol. s r.o. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Váš souhlas

Používáním internetové prezentace www.cardetect.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich objednávkách. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.