objednávkový formulář

Nejste-li náš smluvní zákazník a máte zájem o prověření původu Vašeho vozidla naší společností, můžete využít on-line objednávkový formulář. Po jeho vyplnění a odeslání Vám bude přidělen variabilní symbol, pod kterým provedete platbu na náš účet číslo 5622080247/0100. Po připsání hotovosti na náš účet bude Vaše objednávka zařazena do našeho informačního systému a od této chvíle začíná běžet lhůta pro dodání výsledku prověrky. Prověrku můžete rovněž objednat a uhradit přímo na pobočce společnosti. Daňový doklad Vám bude zaslán poštou.

závazně u vás objednávám prověrku vozidla:

prověrka typu K
fyzická experíza vozidla s prověřením v databázi odcizených vozidel ČR
3.226,- Kč vč. DPH 21%
prověrka typu L
dokladová prověrka vozidla v systému Car-Det zahraničí
2.723,- Kč vč. DPH 21%
prověrka typu M
dokladová prověrka vozidla systému Car-Det zahraničí s fyzickou expertízou Scandetect
5.032,- Kč vč. DPH 21%
prověrka typu S
fyzická expertíza vozidla (vhodné při pochybnosti STK u kontroly identifikace vozidla)
2.950,- Kč vč. DPH 21%
prověrka typu G
certifikát identity vozidla
605,- Kč vč. DPH 21%

údaje o vozidle

tovární značka
typ vozidla
VIN - 17-místné číslo karoserie
registrační značka, SPZ
barva (slovem)
rok první registrace
prověření v zemi
datum dovozu
původní SPZ (je-li známa)

objednatel

vaše jméno, název společnost
adresa - ulice, čp.
adresa - obec PSČ
IČO, v případě osoby rodné číslo
DIČ
kontaktní osoba
telefon, mobil
e-mail

umístění vozidla v době prověrky

Vyplňujte pouze u prověrek typu K, M

adresa - ulice, č.p.
adresa - obec PSČ
kontaktní osoba
telefon

přílohy

Součástí objednávky je nezmenšená kopie velkého technického průkazu, v případě individuálního dovozu rovněž kopie původního zahraničního technického průkazu.

Tyto dokumenty zašlete buď pomocí následujících 2 políček formuláře nebo e-mailem na adresu objednavky@cardetect.cz či poštou na adresu Car Detect, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, 68601, Uherské Hradiště.

kopie velkého technického průkazu
kopie původního zahraničního technického průkazu

Souhlasím s tím , aby se tato objednávka řídila Všeobecnými podmínkami prověřování původu vozidel společností Car Detect, spol. s r.o. pro nesmluvní zákazníky.